Povrchové doly

Zde naleznete vybrané reference z dobývání uhlí (rypadla, zakladače, přesypové vozy, drtiče, kabelové vozy, technologické celky, pásové dopravníky).