Zprávy

Změny ve statutárních orgánech společnosti

Dne 4. listopadu 2016 proběhla řádná valná hromada společnosti, která schválila nové členy statutárních orgánů.

Do představenstva společnosti byl nově zvolen Ing. Jaroslav Veverka ml. a Ing. Petr Zouvala.

Do dozorčí rady společnosti byl nově zvolen Martin Medek.

Elektroprim-Koutník, a.s. slaví 25 let

Společnost Elektroprim-Koutník, a.s. patří mezi nemnoho soukromých firem založených v České republice ihned po roce 1989, které úspěšně podnikají dodnes.

Dne 1. května 2015 jsme oslavili 25. výročí založení naší společnosti, resp. soukromé společnosti Ivo Koutník-Elektroprim, která byla přímým