Energetika

Elektrárny

Elektrárna Prunéřov II

Modernizace části elektro při KO EPRU II OB07.

Kabeláž na suché dopravě popílku
Kabeláž na suché dopravě popílku
Hlavní Vn rozvodna nebloků A a B
Hlavní Vn rozvodna nebloků A a B
Čerpadla
Čerpadla
Kabelový prostor čerpací stanice chladící vody
Kabelový prostor čerpací stanice chladící vody

Skládka Moury

Dodávka části elektro na Nakládce tříděného uhlí Ledvice.

Skládka Moury
Skládka Moury

ÚUL Ledvice (úpravna uhlí Ledvice)

Fotovoltaická elektrárna Vyklice-Chabařovice

Uchycení střídačů
Uchycení střídačů
Pohled ze vzduchu
Pohled ze vzduchu
Solární panely
Solární panely

Fotovoltaická elektrárna Itálie

Rozvodny

Rozvodna 110 kV Dukla

Rekonstrukce rozvodny R 110kV Dukla.

R110 kV Dukla
R110 kV Dukla
Rekonstrukce PD4
Rekonstrukce PD4
Rekonstrukce PD5
Rekonstrukce PD5
R110kV Dukla
R110kV Dukla

TSN 66

Kompletní dodávka rozvodny a transformátoru pro TSN 66.

Celkový pohled před dodávkou
Celkový pohled před dodávkou
Detail TSN66
Detail TSN66

Skládkové stroje

Skládkové stroje SS1 a SS2

Kompletní modernizace části elektro skládkových strojů SS1 a SS2 na skládce uhlí EPRU II.

ZNKK (VKS)

Kompletní modernizace části elektro skládkového stroje na skládce uhlí HMGS II na DNT.

N 2000

kompletní elektroinstalace stroje

Skládkový stroj N2000
Skládkový stroj N2000