Profil společnosti

Naše společnost byla založena v květnu 1990 jako jedna z prvních elektrotechnických firem po změně politického klimatu v roce 1989. Do konce roku 1998 fungovala jako privátní podnik pod jménem Ivo Koutník-Elektroprim, kdy byl podnik vzhledem ke stále rozšiřujícímu se poli působnosti a k rostoucímu významu podniku transformován na akciovou společnost pod jménem Elektroprim-Koutník, a. s.

V současné době jsou předmětem činnosti společnosti externí elektrotechnické montáže silnoproudé i slaboproudé, zabezpečované komplexně od projektu a realizace až po závěrečná měření a uvedení díla do provozu. Podle přání zákazníků naše společnost tyto činnosti zajišťuje i jednotlivě. Při zpracování projektové dokumentace v našem CAD studiu úzce spolupracujeme se zákazníkem, abychom společně nalezli nejvhodnější řešení z hlediska kvality, spolehlivosti i ceny, přičemž plně respektujeme individuální speciální požadavky na použité komponenty a jeho projektová řešení. Zcela samozřejmě přijímáme projekty zpracované i jinými organizacemi, které nám dodá zákazník a realizujeme je. Zajišťujeme podle přání zákazníka v co nejkratších termínech dodávky montážního i investičního materiálu, a to od všech významných výrobců elektrotechnického materiálu a zařízení po celé České republice i v zahraničí.