Identifikace společnosti

Obchodní jméno: Elektroprim-Koutník, a.s.

Sídlo společnosti: Baarova 3/58, 140 00 Praha 4, Česká republika

Právní forma: akciová společnost

IČ: 25688812

DIČ: CZ25688812

Společnost je zapsaná v Obchodním rejstříku, vedeného Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5510

Kontakt:

tel.: 241 004 722

ID datové schránky: hvsps5b

mail: elektroprim@elektroprim.cz

Bankovní spojení:

Banka: Československá obchodní banka, a.s.

Číslo účtu: 4001-0000479533/0800

IBAN: CZ4603000000000117820213

BIC: CEKOCZPP