Historie

Historie společnosti Elektroprim-Koutník, a.s. sahá velmi hluboko, až do první poloviny dvacátého století.

Dávná historie a začátky podnikání

Pan Rudolf Koutník se narodil 1. ledna 1915, v době první světové války. Po ukončení měšťanské školy se šel učit elektrikářem a závěrečnou učňovskou zkoušku v oboru elektrotechniky složil v únoru 1934, tovaryšský list pak získal v září téhož roku. Veškeré své úsilí věnoval tomu, aby se co nejdříve osamostatnil jako živnostník. Když se mu 28. září 1940 narodil syn Ivo, měl již Rudolf Koutník svou malou, ale dobře prosperující elektrikářskou firmu.

Po únoru 1948 ale bohužel dochází nejprve k likvidaci velkých, a později i menších a malých firem. Z živnostníka Rudolfa Koutníka se stal pouhý zaměstnanec, který ale stále pracoval v oboru elektrotechniky, stejně jako jeho syn Ivo a později i vnuk Pavel.

Výuční list
Výuční list
Tovaryšský list
Tovaryšský list

Novodobá historie společnosti

Dne 1. května 1990 vzniká soukromá firma Ivo Koutník-Elektroprim se sídlem v Oseku u Duchcova. O osm let později už firma sídlí ve vlastních prostorách v Praze a Duchcově.

K 1. lednu 1998 dochází k transformaci soukromé firmy Ivo Koutník-Elektroprim na akciovou společnost Elektroprim-Koutník, a.s.

V roce 2000 společnost získává certifikát ISO 9001 a začíná nabízet komplexní dodávky díla od projektu po závěrečné revize, zajištěné kompletně vlastními silami.

V roce 2011 proběhly ve dvou etapách významné změny ve vedení společnosti. Ke dni 31. 12. 2010 ukončil pan Ivo Koutník svou dlouholetou činnost ve funkci výkonného ředitele Elektroprim-Koutník, a.s. Novým výkonným ředitelem společnosti se od 1. 1. 2011 stal pan Pavel Koutník, který by současně dne 9. 12. 2011 zvolen do funkce předsedy představenstva Elektroprim-Koutník, a.s.